Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
Fondszám Dobozszám Iktatószám Tárgy
IV. B. 757. 47. 2319/1914 Kálmánd község állattenyésztői szövetkezetének kérelme 300 korona segély iránt.
IV. B. 757. 47. 2320/1914 Vekend és Porteleki ebmarás alkalmával elrendelt ebkiírtások elleni fellebbezés.
IV. B. 757. 47. 2359/1914 Takonykór elleni védekezés tárgyában kiadott 120.000 sz. FM rendelet.
IV. B. 757. 47. 2360/1914 Olcsvaapáti tiszai komp részére szükséges ingatlan kisajátítása.
IV. B. 757. 47. 2384/1914 Barlafalui lakosok kérelme az ún. erdei patak szabályozása iránt.
IV. B. 757. 47. 2386/1914 Közigazgatási albizottságok megalakítása tárgyában hozott határozat.
IV. B. 757. 47. 2486/1914 Császlói községi bíró választás elleni fellebbezése Sebestyén Albert és társainak.
IV. B. 757. 47. 2489/1914 Fábián Jenő kivándorlási ügye.
IV. B. 757. 47. 2503/1914 Magánkutató (magándetektív) irodák működésének szabályozása.
IV. B. 757. 47. 2531/1914 Szatmármegyei falkavadász társaság alapszabálya.
IV. B. 757. 47. 2553/1914 Magyarországi tanítók Eötvös-alapja javára gyűjtés.
IV. B. 757. 47. 2572/1914 Túrkeve város átirata a városok fejlesztéséről szóló 1912. évi LVIII. Tc. módosítása tárgyában.
IV. B. 757. 47. 2588/1914 Csolti görög katolikus iskola bezáratása.
IV. B. 757. 47. 2603/1914 Erdődi temetkezési társulat ügye.
IV. B. 757. 47. 2604/1914 Nagymadarászi román ajkú görög katolikus temetkezési egyesület alapszabályai.
IV. B. 757. 47. 2606/1914 Pap László kivándorlásának engedélyezése.
IV. B. 757. 47. 2869/1914 A Bálint család nemességének igazolása.
IV. B. 757. 47. 2875/1914 Károly város legtöbb adót fizetők névjegyzéke dr. Vetzák Ee nagykárolyi lakos és dr. Brugós Gyula m.kir. Honvéd ezredorvosnak a névjegyzékből kihagyása miatti fellebbezésével
IV. B. 757. 47. 2882/1914 Az Ecsediláp Lecsapoló és Szamos Balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat gátvédelmi szabályzatának záradékolása.
IV. B. 757. 47. 2893/1914 Krasznaterebes és több községek kérelme kedvezményesen községi mének lipicai fajtájú ménre vonatkozó átengedése tárgyában.
IV. B. 757. 47. 2930/1914 Ráksa község 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 47. 2932/1914 Kispeleske község kérelme a kifizetett 430 korona gondozási díj visszautalása iránt.
IV. B. 757. 47. 2936/1914 Szárazberek községbe Túr védtöltés szakadása folytán helyszíni szemle kérése.
IV. B. 757. 47. 2943/1914 Mikola és Egri község újonnan alkotott húsvágási szabályrendelete.
IV. B. 757. 47. 3036/1914 Pancsova törvényhatósági város 1914. évi legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak névjegyzéke.
IV. B. 757. 47. 3053/1914 Kővárkölcsei vadászterület bérbeadása elleni fellebbezés.
IV. B. 757. 47. 3258/1914 Közgyűléseken felvett jegyzőkönyvek.
IV. B. 757. 47. 3931/1914 Béltekhodosi Magdás Ananiás legtöbb adót fizetők névjegyzéke elleni fellebbezése.
IV. B. 757. 47. 3932/1914 Piskárkas község 1914. évi költségvetése.
IV. B. 757. 47. 3933/1914 Királydaróc község 1914. évi költségvetése.Utolsó frissítés: 2021.01.22. péntek, 08:29