Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2020.
jan.
27.

„Belső várkastély"

Sorozati szám: 
53.
Alcím, egyéb címadat: 
Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója, 1940-1946
Szerző: 
Bicskey Erzsébet (1922-2010) ; [szerk. Kántás Balázs et al.]
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2019
Oldalszám: 
276 p.
Tartalom: 
2018.
máj.
30.

„Emberi hajlékot a putrik helyett!”

Sorozati szám: 
50.
Alcím, egyéb címadat: 
Roma élet képekben az 1950-es években (Fotóalbum)
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva ; összeáll. Nagy Pál ; a tanulmányokat írta: Nagy Pál, Szuhay Péter
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2018
Oldalszám: 
78 p.
2018.
ápr.
10.

Történetkönyv

Sorozati szám: 
52.
Alcím, egyéb címadat: 
A nyíregyházi evangélikus gyülekezet története (1753-1855)
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2018
Oldalszám: 
554 p.
Ár: 
bruttó 4800 Ft / db
2018.
márc.
23.

Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító feljegyzései (1830-1849)

Sorozati szám: 
51.
Alcím, egyéb címadat: 
Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító feljegyzései (1830-1849)
Szerző: 
Szerkesztette: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2018
Oldalszám: 
80 p.
Ár: 
bruttó 1300 Ft / db
2018.
jan.
8.

Barkóczy Krisztina levelei férjéhez, Károlyi Sándorhoz

Sorozati szám: 
49.
Alcím, egyéb címadat: 
Második kötet : (1712-1724)
Szerző: 
Közreadják: Kovács Ágnes, Fogarassy Zoltán ; szerk., jegyzetekkel és mellékletekkel ellátta: Kovács Ágnes
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2017
Oldalszám: 
683 p.
Tartalom: 

 

Barkóczy Krisztina nehéz gyermekkorát zárta le 16 éves korában a nála 2 évvel idősebb Károlyival kötött házassága. Az egymás iránti szeretet, a megértés, az őszinteség mellett a birtokgyarapítás és fenntartás érdekében való munkálkodás jellemezte a házaspárt. Leveleik önmagukról, családjukról, birtokaik igazgatásáról, jövedelmezővé tételéről szólnak. Tele vannak olyan információkkal a gyerekekről, a mindennapi életükről, a gazdálkodásról, örömeikről, bánataikról, amelyeket más források nem tartalmaznak.

 

A mintegy 700 oldalas kiadványunk megjelenését az NKA és a szatmárnémeti Identitás Alapítvány támogatta. A nyomdai munkálatokat a debreceni Kapusi Nyomda végezte. Kovács Ágnes munkatársa Fogarassy Zoltán volt. Lektorálta Mészáros Kálmán, tördelte Domokos György. A kiadáshoz nyújtott segítségét megköszönjük az alábbiaknak: Gabulya Rita, Darabont Zsuzsi, Friebert Judit, Laczlavik György, Nemesné Zsigmondi Erzsébet és Szőcs Péter.

 

 

2017.
febr.
20.

Emlékezetül

Sorozati szám: 
48.
Alcím, egyéb címadat: 
A málenkij robotra elhurcolt beregiek, szabolcsiak és szatmáriak névsora
Szerző: 
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2017
Oldalszám: 
443 p.
2017.
febr.
20.

Bereg vármegye címeres pecsétje, 1836

Sorozati szám: 
47.
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Mykhailo Mishuk
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2017
Oldalszám: 
42, [8], 7 p.
2015.
nov.
26.

Kiss Ernő I. világháborús visszaemlékezései

Sorozati szám: 
46.
Szerző: 
Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2015
Oldalszám: 
100 p.
Ár: 
buttó 1000 ft /db
Tartalom: 

 

Kiss Ernő 1950–1957 között a Nyíregyházi Állami Levéltár igazgatója volt, korábban Szatmár vármegye főlevéltárnoka, aki levéltáros pályáját az 1920-as években, Debrecenben kezdte. A Bihar megyei fiatalembernek 1914-ben, egyetemi tanulmányait megszakítva kellett bevonulnia a cs. és kir. 39. (közös) gyalogezred kötelékébe, és végigélni, végigküzdeni az I. világháborút. A fronton naplószerű feljegyzéseket készített, amelyeket évekkel később rendezett össze olvasmányos elbeszéléssé, emlékirattá.

 

A Háborús naplóm címet viselő írás időrendben haladva idézi fel az eseményeket. Az 1915-ös orosz frontról szóló részben szinte napi pontossággal rekonstruálhatók az „elsőévi önkéntes” megpróbáltatásai. Kiss Ernő a Kárpátok hegyei közül kórházi kezelés és a tiszti iskola elvégzése után 1915 őszén került át az olasz frontra, ahol már szakaszvezetőként folytatta katonaéletét. Az elbeszélés ekkorra már tömörebbé válik, a hadi krónikát sztorik, színes leírások tarkítják. Az isonzói csaták, az állóháború borzalmait 1917 februárjától már tisztként, a közkatonáknál kedvezőbb helyzetben élte át. Visszaemlékezéseiben nem csak a harcokat, hanem a fronton levő katonák és tisztek életét, körülményeit, mindennapjait is megörökítette.

 

A szöveghez, amely sok katonai szakkifejezést tartalmaz, magyarázó jegyzetek készültek; a személy és helynevek névmutató segítségével kereshetők. A kötet a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma támogatásával jelent meg. 

2015.
nov.
26.

„Nem szabad őket lenézni"

Sorozati szám: 
45.
Alcím, egyéb címadat: 
A cigány népesség felmérései Szabolcs-Szatmár megyében az 1950-es években
Szerző: 
Vál., jegyzetekkel ellátta és a bev. írta Nagy Pál ; szerk. Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2015
Oldalszám: 
367 p.
Ár: 
bruttó 3500 Ft /db
Tartalom: 

 

A kötet, amely a 2010-ben kiadott „Ugyanolyanok, mint mindenki más ember” című forrásválogatás folytatása, az 1950-es években Szabolcs-Szatmár megyében élt romák életéről nyújt körképet. A bevezető tanulmányban Nagy Pál vázolja a kort és elemzi az országosan is egyedinek számító dokumentumok sajátosságait.

 

A forrásközlés első fejezetében járásonként alfabetikus sorrendben olvashatóak az 1957. és 1959. évi megyei felmérés során készült községi jelentések, valamint az 1957. évi megyei felmérés során „a falu lakosságához hasonló életmódot folytató” kategóriába sorolt cigány családokról készült feljegyzések.

 

A második fejezetbe a Nagykállói Járási Tanács 1959. június 26-i VB ülésének  jegyzőkönyvi kivonata,  valamint a Nyíregyháza Városi Tanács VB elnökének a Megyei Tanács VB elnökéhez megküldött 1959. június 30-i jelentése került, mindkettő alapos ismertetést nyújt a cigányság helyzetéről. A korabeli kérdőív adatait a szerző áttekinthető táblázatos formában adja közre.

 

A könyv megjelentetését az NKA támogatta.

2014.
dec.
9.

Család a háborúban

Sorozati szám: 
44.
Alcím, egyéb címadat: 
A Margócsy család emlékei az 1944-45-ös évekből. Margócsy Emilné, Margócsy Józsefné, Margócsy József írásai
Szerző: 
Sajtó alá rend. Margócsy István. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2014
Oldalszám: 
128 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

 

Sokáig a fiók mélyén lapuló, ritka kincset kap ajándékba az olvasó levéltárunk egykori helytörténeti tanácsadója, dr. Margócsy József gyermekeitől, Klárától és Istvántól. A most közreadott írások ugyanis újabb bepillantást nyújtanak a nyíregyházi több generációs értelmiségi család 2. világháborús mindennapjaiba.

 

Jocó bácsi – ahogy ismerősei nevezték – 85. születésnapjára összeállított, Vedd szívessen csekély iratomat vímű kötet levéltárunk kiadásában 2004-ben jelent meg. A könyv a család 19. században született tagjainak írásait tartalmazza: a dédnagymama, Pongrácz Miklósné Clementis Erzsébet 1852-től 1891-ig terjedő örömeinek, bánatainak papírra vetett lenyomatát, testvére, Róza regényét, valamint a másik ágról, a szintén az idő táj élt, losonci evangélikus lelkészként szolgáló Margócsy József versgyűjteményét.

 

Most, a 95. születésnapra kiadott kötetben folytatódik a családi történet. Margócsy Emilné Algőver Erzsébet naplója a második világháborúnak azokat a napjait eleveníti meg, amelyekben a nyíregyháziaknak el kellett szenvedniük a hadak vonulásával járó borzalmakat, míg menyének, Margócsy Józsefné Oberländer Erzsébet emlékirata egy különleges élethelyzetet, a katonaként szolgáló, majd hadifogságba esett férjét Németországba is követő ifjú feleség megpróbáltatásait írja le. A kötetet Margócsy Józsefnek a hadifogságáról szóló írásai közül a még ismeretlenek zárják. Az 50 hónap utászcsizmában című, 1998-ban megjelent könyvvel együtt így válik teljessé az az írásos hagyaték, amivel a család tagjai hozzájárultak a múltbeli hétköznapok megismeréséhez. A szöveghűen közölt források Margócsy István rövid bevezetőivel és a történet megértését, valamint a szereplők megismerését segítő jegyzeteivel olyan pillanatait idézik fel a történelemnek, amelyek emberközelivé teszik a tényeket és érzékelhetővé a múltat.

 

A rendkívül gazdag Margócsy-hagyatékból az írott forrásanyagot levéltárunknak ajándékozták gyermekei. A könyvek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményét gazdagítják, míg a tárgyi emlékek a Jósa András Múzeumba kerültek, amelynek egyes darabjait már kiállításon láthatták is az érdeklődők. A legszemélyesebb iratok, fotók a család őrizetében maradtak, közülük most néhány közkinccsé lett.

 

E könyv által is maradjon meg emlékezetünkben a 2013-ban elhunyt dr. Margócsy József, a Kossuth Gimnázium egykori tanára, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola volt főigazgatója és tanára, számos pedagógiai, irodalomtörténeti és városismereti munka szerzője, aki nyugdíjasként lett nélkülözhetetlen helytörténeti szaktanácsadónk, munkatársunk, példaképünk, valamint tisztelgünk a nemzedékeket tanító, nevelő Margócsy család előtt is.

                                                                                                                              a szerkesztőkUtolsó frissítés: 2020.10.26. hétfő, 16:29
Tartalom átvétel