Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2009.
márc.
22.

Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott…, 1793–1837

Sorozati szám: 
23.
Alcím, egyéb címadat: 
Forrásválogatás
Szerző: 
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2001
Oldalszám: 
256 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Az 1753-től újratelepített Nyíregyháza 1786-ban oppidummá vált. Ezt követően a jobbágyközösség elöljárósága mind több határozatot hozott a 19. század elején földesuraitól megváltakozott, majd 1837-től privilégiált mezővárosi címet nyert település életének igazgatására. A válogatás 330 forrás segítségével mutatja be az autonóm elöljáróság hivatali működését, gazdaságszervező tevékenységét, az itt lakók életét.

2009.
márc.
22.

Szabolcs vármegye 1848/49-ben

Sorozati szám: 
22.
Alcím, egyéb címadat: 
Források
Szerző: 
Szerk. László Géza
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2000
Oldalszám: 
591 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A kötet a forradalom és szabadságharc megyei eseményein kívül bemutatja a hivatalnok, a kis- és középnemes, a felszabadult úrbéres jobbágy és zsellér, a majorsági alkalmazott, az iparos, a kereskedő, a nemzetőr és a honvéd mindennapi életét. A dokumentumokat olvasva elénk tárul az infláció, a közbiztonság, a közlekedés és az egészségügy helyzete, melyek között ezek az emberek éltek, és megszervezték a szabadságharcát vívó nemzet szabolcsi hátországát.

2009.
márc.
22.

Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban, 1300–1525

Sorozati szám: 
21.
Szerző: 
Összegyűjtötte, átírta: Balogh István. Szerk. Érszegi Géza. A szerkesztő munkatársa: Henzsel Ágota
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2000
Oldalszám: 
249 p.
Ár: 
bruttó 1000 ft /db
Tartalom: 

A középkori oklevelek a magyarországi írásbeliség legrégibb és legbecsesebb emlékei. Levéltárunk 71 Mohács előtti (1526. aug. 29.) oklevelet őriz eredeti, átirat vagy másolat formájában, amelyekben összesen 104 oklevél szövege maradt fenn. Ezeket az oklevélszövegeket magyar nyelvű tartalmi összegzéssel,  az őrzőhely és a levéltári jelzet feltüntetésével latinul közöljük.

 

2009.
márc.
22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 1782–1785

Sorozati szám: 
20.
Alcím, egyéb címadat: 
Térképalbum
Szerző: 
Szerk. Pók Judit
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2000
Oldalszám: 
124 p., [4] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A millennium tiszteletére megjelentetett kiadvány az I. katonai felvétel forrásanyagából a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeit mutatja be a hozzájuk tartozó leírásokkal, így ebben a kötetben az eddig külön megjelent történeti vármegyéknek a mai határokon belüli településeit együtt tanulmányozhatja a kutató.

2009.
márc.
22.

Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836

Sorozati szám: 
19.
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2000
Oldalszám: 
[14] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Szabolcs vármegye iratainak hitelesítésére a 18. század elejéig az alispán magánpecsétjét és a szolgabíráknál lévő, a járásokat szimbolizáló címerképes pecsétet használtak. 1714-ben III. Károly a járási pecsétek egyesítésével létrehozott, latin köriratos, négy osztatú címeres megyei nagypecsétet adományozott Szabolcsnak. A reformkorban ezt újította meg magyar körirattal a kötetben a pecséthasználat történetét röviden vázoló tanulmánnyal megjelenő, V. Ferdinánd által kiadott privilégiumlevél.

2009.
márc.
22.

Mindennapok Szabolcs és Szatmár megyében a XIX. században

Sorozati szám: 
18.
Alcím, egyéb címadat: 
Forrás- és szemelvénygyűjtemény
Szerző: 
Szerk. Fazekas Rózsa, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2000
Oldalszám: 
427 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A kötet levéltári források, szépirodalmi szemelvények, képek, térképek, táblázatok segítségével nyújt bepillantást a szabolcsi és szatmári emberek „hosszú 19. századi” életébe, tárgyi világába, mentalitásába. Felvillantja a természeti környezetet, a hajdani falut, várost, az egyes társadalmi csoportok életmódját a gyereknevelési módszerektől a szabadidő eltöltésének különböző formáin át az öltözködési szokásokig. Képet ad a törvény ellen vétőkről és a korabeli ár- és bérviszonyokról.

2009.
márc.
22.

Bereg vármegye, 1782–1785

Sorozati szám: 
17.
Alcím, egyéb címadat: 
Térképalbum
Szerző: 
Szerk. Pók Judit
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1999
Oldalszám: 
108 p., [4] t.
Ár: 
bruttó 3000 Ft /db
Tartalom: 

A térképalbum az I. katonai felvételből a történeti Bereg vármegye színes, kéziratos térképszelvényeit és a hozzájuk tartozó leírásokat mutatja be. Az előző, a szabolcsi és szatmári kötetekhez hasonlóan azt a tájat ábrázolja és írja le, amelyben az ember természetbe való nagyfokú beavatkozásának még nincs nyoma, mivel a folyószabályozások, lecsapolások közel egy évszázad múlva indultak meg.

2009.
márc.
22.

Ugocsa vármegye katonai leírása, 1782–1785

Sorozati szám: 
16.
Szerző: 
Szerk. Pók Judit
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1998
Oldalszám: 
64 p.
Ár: 
bruttó 100 Ft /db
Tartalom: 

Az első katonai felvétel 6. kötete Ugocsa vármegye 18. század végi állapotát ismerteti meg az olvasóval. Ugocsa vármegye jelentős része ma már az országhatáron túlra esik, és a rájuk vonatkozó források nehezen hozzáférhetőek.

2009.
márc.
22.

Szatmár vármegye, 1782–1785

Sorozati szám: 
15.
Alcím, egyéb címadat: 
Térképalbum
Szerző: 
Szerk. Pók Judit
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1998
Oldalszám: 
124 p., [3] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Az első katonai felvételt bemutató sorozatban a leírások után 1996-ban a Szabolcs megyét bemutató térképlapok is közkinccsé váltak. Ebben az albumban Pók Judit a 18. századi Szatmárról készült térképfelvételeket tette közzé az azokhoz készült leírásokkal.

2009.
márc.
22.

Emlékek a múltból

Sorozati szám: 
14.
Alcím, egyéb címadat: 
A korabeli Nyíregyháza képekben
Szerző: 
Felbermann Endre
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1998
Oldalszám: 
86 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A szerző – a könyv kiadásának idején Nyíregyháza alpolgármestere – fontos feladatának tartva a város múltjának ismeretét, ápolását, összegyűjtötte és közkinccsé tette az 1876-ban megyeszékhellyé váló, polgárosuló Nyíregyháza épületeit, utcáit idéző korabeli képeslapokat.

A szép kiadvány segítségével sétát tehetünk a 19. század végi, 20. század eleji városközpontban: a Kossuth téren, a Hősök terén, az Országzászló téren, és a korabeli főutcákon. A városszéli üdülőhelyről, a Sóstóról is érdekes, ma már nem látható képeslapokat közöl a könyv.

 Utolsó frissítés: 2020.12.02. szerda, 14:56
Tartalom átvétel