Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2009.
márc.
22.

Nyíregyháza kiváltságlevele, 1837

Sorozati szám: 
13.
Szerző: 
A tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk. Nagy Ferenc
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1997
Oldalszám: 
[11] t., 14 p., XVII t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A 19. század első harmadában Nyíregyháza Szabolcs vármegyében egyetlenként váltakozott meg, és az 1837-es kiváltságlevél értelmében szabad és privilégiált mezőváros lett. A királyi kegy elnyerésének 160. évfordulójára jelent meg a kötet, amelynek első részében a latin nyelvű, díszes oklevél, a második részében annak korabeli magyar fordítása található. A harmadik részben olvasható tanulmány a város privilégiumért folytatott küzdelmét mutatja be.

2009.
márc.
22.

Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1635–1640

Sorozati szám: 
12.
Szerző: 
Szerk. Künstlerné Virág Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1997
Oldalszám: 
276 p.
Ár: 
315 Ft /db
Tartalom: 

A Szatmár megyei közgyűlési jegyzőkönyvek második kötete 1635–1640 közötti időszakának anyagából 1456 regeszta készült. A regesztázást Künstlerné Virág Éva, a Magyar Országos Levéltár munkatársa még nyíregyházi levéltárosként végezte el. A 17. századi jegyzőkönyvi bejegyzések a Szatmár megyei nemesség életét elsősorban a nagyszámú törvényszéki peres ügy kapcsán mutatják be.

2009.
márc.
22.

Szabolcs vármegye, 1782–1785

Sorozati szám: 
11.
Alcím, egyéb címadat: 
Térképalbum
Szerző: 
Szerk. Pók Judit
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1996
Oldalszám: 
120 p., [2] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A kötet a millecentenárium tiszteletére jelent meg 1996-ban. Az első katonai felmérés anyagából a történeti Szabolcs megyére vonatkozó, 49 darab színes térképszelvény másolatait a hozzájuk tartozó, németről magyar nyelvre fordított leírásokkal együtt adja az érdeklődők kezébe. A kötet egyedülálló abból a szempontból, hogy a Magyarországot ábrázoló térképszelvényekből egy nagyobb terület, azaz egy megye szelvényeit először mutatja be.

2009.
márc.
22.

Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1629–1634

Sorozati szám: 
10.
Szerző: 
Henzsel Ágota
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1996
Oldalszám: 
227 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A Szatmár megyei közgyűlési jegyzőkönyvek második kötetének anyagából két regesztakötet készült. Az első az 1629–1634 közötti időszakból 1151 bejegyzés regesztáját tartalmazza. 1629-ben Szatmár megye még Bethlen Gábor erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartozott, halála után került vissza a királyi Magyarországhoz.

Ebben a kötetben a köztörténeti vonatkozású témák mellett tág teret kapnak a megyei nemesség törvényszéki ügyei is.

2009.
márc.
22.

Nyíregyházi testamentumok, 1789–1848

Sorozati szám: 
09.
Alcím, egyéb címadat: 
Forrásválogatás
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1995
Oldalszám: 
278 p., [2] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Az 1753-tól újratelepülő Nyíregyháza többnyire „tót” lakosainak 1792-ig ócseh nyelven írott végrendeleteit 1976-ban Németh Zoltán adta ki. Ennek mintegy folytatásaként jött létre ez a kötet, amelyben az 1789–1848 között keletkezett kétnyelvű, ill. magyar nyelven írott testamentumok közül válogatottunk. A bevezető tanulmányból a nyíregyháziak hagyatékolási szokásai ismerhetőek meg. A kötet végén a levéltár őrizetében lévő végrendeletek mutatója található.

 

2009.
márc.
22.

Bereg vármegye katonai leírása, 1782–1785

Sorozati szám: 
08.
Szerző: 
Szerk. Pók Judit
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1994
Oldalszám: 
163 p.
Ár: 
210 Ft /db
Tartalom: 

Az első katonai felvételből Bereg megye leírása a korábban kiadott  Szabolcs és Szatmár megyéhez hasonló feldolgozásban jelent meg.

2009.
márc.
22.

Szatmár vármegye katonai leírása, 1782–1785

Sorozati szám: 
07.
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1993
Oldalszám: 
190 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadásában az első katonai felvételt közkinccsé tevő sorozat 2. kötete Szatmár vármegye leírásával e táj 18. század végi állapotát tárja az olvasó elé. Azért is tarthat különös figyelemre számot ez a könyv, mert a történeti Szatmár megye jelentős része ma már az országhatáron túlra esik.

2009.
márc.
22.

Szabolcs vármegye katonai leírása, 1782–1785

Sorozati szám: 
06.
Szerző: 
Szerk. Pók Judit
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1992
Oldalszám: 
128 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Az első katonai felvételnek nevezett monumentális térképészeti mű a 18. század egyik legnagyobb emléke. 1763 és 1787 között a Habsburg-Birodalomról, így Magyarországról is nagy méretarányú térképszelvények készültek, valamint egy német nyelvű szöveges leíró rész, amely a térképészeti jelekkel ki nem fejezhető információkat tartalmazza. Az eredeti forrás Bécsben, a másolat a Hadtörténeti Intézet Levéltárában található.

A leírás Szabolcs megye 18. század végi földrajzi és infrastrukturális állapotát tárja az olvasó elé.

2009.
márc.
22.

A dzsentri főszolgabíró, 1922–1938

Sorozati szám: 
05.
Szerző: 
Gyarmathy Zsigmond
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1990
Oldalszám: 
375 p. + mell.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Olchváry Pál, a Dadai járás főszolgabírája 1822-ben, 57 éves korában kezdte azt a naplót írni, amelyet 2 kötetben adott közre Gyarmathy Zsigmond levéltár-igazgató. A 17 éven át folyamatosan vezetett napló segítségével feltárulnak az olvasott és világlátott, de birtok nélkül maradt, s így hivatalviselés vállalására kényszerülő, szerény, de gondtalan életre törekvő dzsentri mindennapjai, baráti kapcsolatai, gondjai és örömei. A naplóban leírtak megértését nemzedékrendi tábla, jegyzetszótár és névtár segíti.

2009.
márc.
22.

Egy régi udvarház utolsó gazdái

Sorozati szám: 
04.
Szerző: 
Margócsy József
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1988
Oldalszám: 
352 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár őrizetében lévő családi levéltárak közül az egyik legérdekesebb a Czóbel család iratait magába foglaló fond. Az anarcsi középbirtokos família 20. század eleji életét, tönkremenetelének folyamatát követhetjük végig a forrásválogatásból. Czóbel Minka híres költőnő, Mednyánszky László festőművész és más, kevésbé ismert családtagok, rokonok levelei, hivatalos iratai, megrendelői, számlái közül válogatott a család levéltárát rendező irodalom- és helytörténész Margócsy József.Utolsó frissítés: 2020.12.02. szerda, 14:56
Tartalom átvétel