Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2016.
okt.
12.

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével kapcsolatos könyvtári dokumentumai levéltárunkban

 

Ajánló bibliográfia

A bibliográfia célja, hogy önálló kötetek, könyvrészletek, tanulmányok, újságcikkek és dokumentumfilmek ajánlásával képet adjon azokról a levéltárunkban fellelhető könyvtári dokumentumokról, amelyek segíthetik az 1956-os forradalom és szabadságharc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ill. néhány tétellel Kárpátalját is érintő történéseinek, résztvevőinek mind teljesebb megismerését.

 

A bibliográfia tételei a szerzők (ha nincs, a címek) betűrendjében helyezkednek el. A bibliográfiai leírások tartalmazzák a szerzőt, a címet, a megjelenés helyét, idejét, kiadóját és a dokumentum terjedelmét. 
 
A bibliográfia tételeinek tanulmányozása során számos esetben lehetőségünk nyílik arra, hogy a mű címére kattintva olvashatóvá váljék a teljes dokumentum, vagy annak egy része. Vannak olyan tételek is, melyek végén dátum is szerepel, ilyenkor a címre kattintva megjelenő tartalom internetes fellelhetőségének idejét láthatjuk.
 
Szeretnénk megköszönni mindazon szerzőknek a hozzájárulását, akik engedélyezték írásuk ebben a formában történő megjelenítését. Azok, akik fontosnak tartják, hogy, elérhetővé tegyük művüket, kérjük, hogy jelezzék az alábbi címen: kocsis [dot] gyorgyatmnl [dot] gov [dot] hu.
 
A bibliográfia elkészítését segítette Dr. László Gézáné dr. PhD 2006-ban készített „1956 Szabolcs-Szatmár megyében” című bibliográfiája.
 
Az anyaggyűjtés lezárásának időpontja: 2016. október 15.
 
 

Önálló kötetek                                              

1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban. 1956. október 23–november 4. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Budapest, 1998, MTA Jelenkor-kutató Bizottság, 571 p.
     152., 202–205., 224–225., 252–253., 315–316., 356., 394., 406–407.,
     434. p. [Nyíregyháza], 415–416. p. [Mátészalka]       
 
1956 kézikönyve. 1–3. köt. Főszerk. Hegedűs B. András. Budapest, 1996, 1956-os Intézet.
     1. kötet. Kronológia. Írta, összeáll. Hegedűs B. András, Beck Tibor,
     Germuska Pál. 433 p. [Szórványadatokkal]
     2. kötet. Bibliográfia. Szerk. Litván György. Összeáll. Litván György
     [et al.]. 309 p. [Szórványadatokkal]
     3. kötet. Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter. Összeáll. Szakolczai
     Attila, Germuska Pál, Boros Géza. 389 p.
     A megtorlás halálos áldozatai. 101–102. p. [Szilágyi László]
     A megtorlás halálos áldozatai. 102–103. p. [Tomasovszky András]
     A megtorlás legfontosabb perei. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 282–
     284. p. [Tiszavasvári, Kisvárda, Nyíregyháza]
     1956-os emlékművek jegyzéke. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 339–
     341. p. [Nyíregyháza, Gégény, Ibrány, Kálmánháza, Kisvárda, Mátészalka,
     Nyírbátor, Nyírkáta, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény, Záhony]
 
1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok. Szerk. Vida István. Vál., a jegyz. kész. Németh Péterné. Nyíregyháza, 1989, MSZP Szabolcs-Szatmár Megyei Szervezete–MSZP Nyíregyháza Városi Szervezete, 372 p.
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai. Forrásválogatás. Vál., közread. és a bev. tanulmányt írta Váradi Natália. Szerk. Galambos Sándor. Nyíregyháza, 2012, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 191 p. (2016.10.15.)
 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/1. A nagykállói járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1992, Jósa András Múzeum, 278 p.
 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/2. A mátészalkai járás. 1–2. kötet. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1993, Jósa András Múzeum, 453 p.
 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/3. A fehérgyarmati járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1993, Jósa András Múzeum, 496 p.                                                                                                            
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/4. A kisvárdai járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1993, Jósa András Múzeum, 400 p.
 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/5. Nyíregyháza. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1993, Jósa András Múzeum, 532 p.
 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/6. A vásárosnaményi járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1994, Jósa András Múzeum, 273 p.                                                                                                              
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/7. A csengeri járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1994, Jósa András Múzeum, 227 p.
 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/8. A nyírbátori járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1994, Jósa András Múzeum, 465 p.                                                                                                              
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/9. A nyíregyházi járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1996, Jósa András Múzeum, 393 p.                                                                                                              
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/10. A tiszalöki járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1996, Jósa András Múzeum, 293 p.
 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. I/11. A baktalórántházi járás. Összeáll. Dikán Nóra [Németh Péterné]. Nyíregyháza, 1997, Jósa András Múzeum, 254 p.
 
Az ellenforradalom Szabolcs-Szatmárban. Megyei fehér könyv. Nyíregyháza, 1957, Megyei Tanács VB, 76 p.      
 
FAZEKAS Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, 1994, Történelmi Igazságtétel Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 148 p. 
 
FAZEKAS Árpád: Forradalom Szabolcs-Szatmárban. '56-os olvasókönyv. Nyíregyháza, 2006, TIT Jurányi Lajos Egyesület, 232 p. 
 
FAZEKAS Árpád: Rácz István emlékezete. Nyíregyháza, 2001, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 50 p. (2016.10.15.)
 
GÖRBEDI Miklós: Adalékok Tiszalök város 56-os eseményeihez. Vízműépítő- és Erőmű Vállalat. Tiszalök, 1994, Tiszalök Város Önkormányzata, 82 p. 
 
GÖRBEDI Miklós: Adalékok Tiszalök város 1956-os eseményeihez. Tiszalök, 1993, Tiszalök Város Önkormányzata, 34 p. 
 
ILYÉS Gábor: „Beszél a márvány”. Nyíregyháza szobrai és emléktáblái. Nyíregyháza, 2008, Szerző, 347 p.
    emléktáblája, 38. p., szobrai, 59–60. p., kopjafái, 208. p., Tomasovszky
    52. p., Csályi Ferenc síremléke, 59 p., 1956-os kopjafa, 61. p., 1956-os
    emléktáblája, 190. p. 
 
KABAY Dezső Tibor: Forradalom az Isten háta megett és egyéb viszontagságok. A szöveget gond. és a jegyzeteket írta Németh Péterné. Nyíregyháza, 2001, Nyíri Honvéd Egyesület, 181 p.
 
KEREKES Béla: Forradalmunk története. Nyíregyháza–Tiszabüd, 1993, Colonel Press, 39 p.
    [Tiszavasvári]
 
Lobogó jegenyék. Váci Mihály ismeretlen naplója 1956 októberéből, versei és vallomásai. Szerk. Tasnádi Gábor. Budapest, 2004, Közdok, 246 p.
 
NÉZŐ István: „…ötvenhat izzó ősze volt…” A forradalom kisvárdai eseményei és azok utóélete. Kisvárda, 2016, Örökségünk Könyvkiadó Kft., 82 p.
 
Pedagógusok az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Dokumentumok. Gyűjt., vál., a jegyzeteket kész. Németh Péterné. Nyíregyháza, 1994, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 302 p.
 
STEVANYIK András: Eleven kövek. Emléktáblák, emlékoszlopok, emlékművek Nyíregyházán. Nyíregyháza, 2002, Möbius Print, 186 p.
    [Szórványadatokkal]
 
TAKÁCS Péter: Közelítések Szabolcs-Szatmár megye 1956-os hőseihez. Nyíregyháza, 2016, Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány, 132 p.

 

Tanulmányok, cikkek

1956-os cselekményeikért büntetés alá vont, illetve elítélt személyek névsora, Szabolcs-Szatmár megye. Összeáll. Valuch Tibor. Debrecen, 1992, 15 p.
    [Kézirat, 475 név]
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc. In Szülőföldünk Gyulaháza. Kiinduló alapja Szabó Imréné gyűjtése, amit újabb fejezetekkel, kiegészítésekkel ell. … Éles Béla. Gyulaháza, 2008, Gyulaháza Önkormányzata–Gyulaháza Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány, 311–313. p.
 
AGÁRDY Sándor: 1956–57 eseményei Tornyospálcán. In Suhogó idő. Emlékek, adatok, dokumentumok Tornyospálca község múltjából. Tornyospálca, 2003, Szerző, 121–123. p.        
                                                                               
BAJÁK László: Obersovszky Gyula forradalmi sajtójaSzabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006. 4. sz. 456–464. p. (2016.10.15.)
 
BAKAJSZA András: 1956. In Szülőföldem Fényeslitke. Fényeslitke, 2013, Örökségünk, 140–147. p.
 
BALOGH Edina – SZŐKE Ferenc: A szocializmus négy évtizede. In Lövőpetri. Lövőpetri, 2001, Lövőpetri Önkormányzati Képviselő-testülete, 75–76. p.
 
BALOGH Elemér: Csengersima története az első világháborútól napjainkig. In Syma-Csengersima település és a helyi Református Egyház története. Csengersima, 2006, Szerző, 19. p.
 
BALOGH Géza: Árulkodott a fekete tulipán. Kelet-Magyarország, 1990. 248 sz. (október 21.) 8–9. p.
    [Szilágyi Lászlóné, Szilágyi Erzsébet, Szilágyi Nóra]
 
BALOGH József: Akit fűzőláncon vittek Bibóékkal. Kelet-Magyarország, 1996. 247. sz. (október 22.) 11. p.
    [Szentmártoni Sándor]
 
BALOGH József: Hittem, hogy megmozdul a világ. Kelet-Magyarország, 1992. 250. sz. (október 22.) 3. p.
    [Szentmártoni Sándor]
 
BALOGH József: Két koporsó története. Kelet-Magyarország, 1991. 248. sz. (október 22.) 8. p.
    [Tárnok Ferenc, Tárnok Tamás]
 
BARAKSÓ Erzsébet: Tudják meg a fiatalok az igazságot! Az oroszok elengedték, a magyar bíróság elítélte. Kelet-Magyarország, 1991. 248. sz. (október 22.) 8. p.
    [Vass Menyhért; Nagykálló]
 
BARÁTH József: 56 Kárpátalján. In Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Valuch Tibor. Budapest, 1995, Osiris K.–1956-os Intézet, 509–514. p.
 
BARTHA Andrea: Elítéltek, internáltak, kitelepítettek. Másfél év börtön, téeszfeloszlatásért. 1956-os perek a megyei bíróság előtt. Kelet-Magyarország, 1990. 17. sz. (január 20.) 3. p.
    [Interjú dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin bírónővel.]
 
BENE János: Adatok Szakoly történetéhez. In Szakoly. Képes helytörténet, gazdasági, társadalmi változások. Szakoly, 2002, Szakoly Község Önkormányzata, 36–37. p. 
 
BENE János: Nagyközséghez csatolt kisközség. In Szabolcs. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2003, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 98–99. p. 
 
BENE János: Nehéz utakon a rendszerváltásig. In Vaja. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 127–130. p. 
 
BENE János – NEMES Csaba: A szocializmus útján. In Tuzsér. Szerk. Németh Péter.  Budapest, 2002, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 95–97. p. 
 
BENE János: Tanácsvilág Tarpán. In Tarpa. Szerk. Németh Péter.  Budapest, 2002, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 114–115. p. 
 
BERKI Antal: Forradalom a kórházban. Új Kelet, 1996. 247. sz. (október 22.) 8. p.
    [Interjú Dr. Fazekas Árpáddal.] 
 
BOBIK Jánosné: 1956, a nagy krízis. In Községünk 730 éve. Részletek Kék község múltjáról és jelenéről dokumentumok és visszaemlékezések alapján. Kék, 1998, Kék község Önkormányzata, 27. p.
 
 
BUCZKÓ József: Helyi forradalom. In Gúzsba kötött évtized, 1946–1956. Kuláksors, kitelepítettek, forradalom Újfehértón. Újfehértó, 2006, Újfehértói Városi Múzeum, 173–252. p.
 
CSÁKI Alexandra – SZÁRAZ Ancsa: „Mi így éltük meg ’56-ot”. Kelet-Magyarország, 2013. 247. sz. (október 22.) 3. p.
    [Helyes József, Hetényi Józsefné, Póta József] 
 
CSÁKI Alexandra: „Úgy éreztük, hogy már ezután csak jobb jöhet”Kelet-Magyarország, 2015. 248. sz. (október 22.) 3. p.
    [Geszten Mihályné, Figula Györgyné, Tőzsér József]
 
CZOMBA Ferenc: Az 1956-os események községünkben. In Buj község története. Szerk. és sajtó alá rend. Czomba Csaba, Géczi Ferenc. Nyíregyháza, 1994, Happy Bt., 48–49. p.
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megye együttműködése az 1956-os forradalomban. In Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Budapest, 2003, Nagy Imre Alapítvány, 177–192. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Egy dokumentum-sorozat megszületésének története. Az 1956. október 26-i nyíregyházi tüntetés. In A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 43. Szerk. Almássy Katalin, Istvánovits Eszter. Nyíregyháza, 2001, Jósa András Múzeum, 365–387. p. (2016.10.15.)
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Az értelmiségi forradalmi bizottság Nyíregyházán 1956 októberében. In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 13. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 99–106. p. (2016.10.15.)
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Észak- és Kelet-Magyarország, 1956. Kiállítás Nyíregyházán. In Történeti Muzeológiai Szemle, 7. Szerk. Ihász István, Pintér János. Budapest, 2007, Magyar Múzeumi Történész Társulat, 125–133. p. (2016.10.15.)
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Koalíciós pártok 1956-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In A vidék forradalma. az 1991. október 22-én Debrecenben rendezett konferencia előadásai. Szerk. Simon Zoltán. Debrecen, 1992, 1956-os Forradalom Történetének Hajdú-Bihar Megyei Kutatócsoportja, 69–77. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Kulákok, szegényparasztok, Tsz-tagok. In Dombrád. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, 2003, Dombrád Város Önkormányzata, 144–150. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Megtorlás és politikai perek az 1956-os forradalom után Szabolcs-Szatmár megyében. In Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Valuch Tibor. Budapest, 1995, Osiris K.–1956-os Intézet, 501–508. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: A megyei sajtó és a nyíregyházi rádió munkatársai az 1956-os forradalomban. In A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 46. Főszerk. Dám László. Szerk. Almássy Katalin, Istvánovits Eszter. Nyíregyháza, 2004, Jósa András Múzeum, 217–229. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Az MSZMP apparátusának összetétele és szervezeti felépítése Szabolcs-Szatmárban 1956–1957-ben. In Rákositól Kádárig. Fejezetek a legújabbkori magyar történelemből. Debrecen, 1998, KLTE Történeti Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 139–145. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: A nyírbogdányi „fegyverrejtegetés”. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1996. 4. sz. 548–557. p.
    [Interjú Zombori Lászlóval.] 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: Szabolcs-Szatmár megye. In A vidék forradalma, 1956. 1. köt. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Budapest, 2003, 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 301–336. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné] – NAGY Ferenc: Szobortörténelem 1945, 1956. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1992. 3. sz. 262–282. p. 
 
DIKÁN Nóra [Németh Péterné]: A volt koalíciós pártok újjáalakulása 1956-ban Szabolcs-Szatmár megyében. In A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 44. Főszerk. Németh Péter. Szerk. Almássy Katalin, Istvánovits Eszter. Nyíregyháza, 2002, Jósa András Múzeum, 339–354. p. (2016.10.15.)
 
ENGHY Zsigmond Sándor: Élet 1945 után. In Árvák faluja. Szerk. Enghy Csaba. [S. l.], 2007, [s. n.], 97–104. p.
    [Uszka]  
                                                                                                                                        
FAZEKAS Árpád: Az 56-os deportálás. Rácz István tudósítása az ungvári börtönökből. Igazunk ’56, 2000. 10. sz. (október 23.) 30–31. p. 
 
FAZEKAS Árpád: 1956. Futár, 1996. 39. sz. (október 18.) 1. p. 
 
FAZEKAS Árpád: 1956 áldozatairól újabb adatok tükrében. In Bessenyei Almanach. Szerk. Csermely Tibor. Nyíregyháza, 2010, Bessenyei Irodalmi Társaság, 78–88. p. 
 
FAZEKAS Árpád: 1956 a nyíregyházi kórházban. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház, 1990. 3. sz. (október) 2. p.
 
FAZEKAS Árpád: 1956-os írásaim és adatközlőim. In Mozaikok az életemből. Budapest, 2015, Szerző, 26–37. p.
 
FAZEKAS Árpád: 1956-os mártírok és hősi halottak az Északi temetőbenKelet-Magyarország, 1994. 250 sz. (október 22.) 11. p.
 
FAZEKAS Árpád: Adatközlőim az '56-os kutatásban. Nyíregyháza, 2006, 5 p.
    [Kézirat]
 
FAZEKAS Árpád: Az „ávós világ” Szabolcsban. Kelet-Magyarország, 1993. 179. sz. 5. p. (augusztus 3.) 
 
FAZEKAS Árpád: Béke van a lelkében. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház, 1990. 5. sz. (december) 3. p.
    [Blanár Mihály] 
 
FAZEKAS Árpád: Cédulaeső a rácson át. 1956-os elhurcoltak hazahozatala.  Kelet-Magyarország, 1990. 53. sz. (március 3.) 7. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Dandos Gyula, a mártír diákvezér. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006. 4. sz. 492–496. p. (2016.10.15.)
 
FAZEKAS Árpád: Elhurcolt magyarok. Kiegészítések ’56-ról, szovjet iratok alapján. Kelet-Magyarország, 1993. 194. sz. (augusztus 21.) 13. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Ellenállás Nyíregyházán az 1956. november 4-i szovjet agresszió után. Ausztráliai Kisújság, 2001. 10. sz. (október) 3. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Ellenállási akció a gócpontban. A világhírnévre szert tett magyar szabadságharcos: Szűcs SándorKelet-Magyarország, 1991. 248. sz. (október 22.) 8. p. 
    [Záhony] 
 
    [Dr. Babicz Béla] 
 
FAZEKAS Árpád: A forradalmár Dandos. Sírját a Kahler-bizottság sem találta a Dunántúlon. Kelet-Magyarország, 1997. 36. sz. (február 12.) 9. p. 
 
 
FAZEKAS Árpád: Forradalmunk utóéletéből: Dankó László, üzemi munkástanács elnök. Szittyakürt, 2001. 1. sz. (február 6.) 10. p.    
                             
FAZEKAS Árpád: A forradalom. In Mozaikok az életemből. Budapest, 2015, Szerző, 12–25. p.
 
FAZEKAS Árpád: Ha ünnep, akkor letartóztatás. Egy pócspetri mártír a 301-es parcellábanKelet-Magyarország, 1992. 187. sz. (augusztus 8.) 9. p.
    [Komár József] 
 
FAZEKAS Árpád: Hangulatjelentés Nyíregyházáról. 1956. november 4-e után megtorlások következtek. Kelet-Magyarország, 1999. 247. sz. (október 22.) 9. p.
    
FAZEKAS Árpád: A harmadik mártír. Babér István, élt 31 évet. Kelet-Magyarország, 1991. 139. sz. (június 15.) 7. p.
    [Záhony]
 
FAZEKAS Árpád: Hegedűs István az öttusázó, nyíregyházi 56-os áldozat emlékére. Igazunk ’56, 2000. 8. sz. (augusztus 20.) 31. p. 
 
 
FAZEKAS Árpád: Jósa András unokáját is bebörtönözték. Dohnál Jenő főorvos pere. Kelet-Magyarország, 1990. 176. sz. (július 28.) 9. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Kanyó Bertalan mártíromsága. Honismeret, 2001. 5. sz. 23–25. p.
    [Fülpös]   
                                                                                                                       
FAZEKAS Árpád: Kemecse 1956-os mártírjai. Kelet-Magyarország, 1991. 303. sz. (december 28.) 7. p.
    [Ignéczi Károly]    
                                                                                                                                             
FAZEKAS Árpád: Köszöntjük a 85 éves vitéz Szűcs Sándort. A CÉH, 2004. 10. sz. (október) 34. p. 
 
FAZEKAS Árpád: A laktanyánál sebesült. Török János, aki visszaadta a gránátokat a tiszteknek. Kelet-Magyarország, 1994. 236. sz. (október 6.) 7. p.
       
FAZEKAS Árpád: Mártírjaink útja. Szabolcsiak a 301-es parcellában. Kelet-Magyarország, 1997. 244. sz. (október 18.) 13. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Márványtábla a Babicz-házon. Kelet-Magyarország, 1993, 248. sz. (október 23.) 12. p.
    [Dr. Babicz Béla] 
 
FAZEKAS Árpád: Megyénk 1956-os áldozatai. Kelet-Magyarország, 1992, 250. sz. (október 22.) 4. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Mesélnek az 1956-os kórlapok. A helytörténet kutatásának új eredménye. Kelet-Magyarország, 1991. 240. sz. (október 12.) 9. p.
    [Gadnai József] 
 
FAZEKAS Árpád: Négy újabb 56-os mártír. Kelet-Magyarország, 1998. 171. sz. (július 23.) 7. p.
                                                                                                                            
FAZEKAS Árpád: Nem gyógyulnak a sebek. Kelet-Magyarország, 1996. 247. sz. (október 22.) 11. p.
    [Boros Sándor] 
 
FAZEKAS Árpád: Nyíregyháza első 1956-os mártírja. Meghalt: 1956. október 27-én délben. Kelet-Magyarország, 1991. 248 sz. (októbert 22.) 10. p.
    [Gabulya Mihály] 
 
FAZEKAS Árpád: Piros jelzés a vörösöknek. Egy szabadságharcos feltámadása. Kelet-Magyarország, 1992. 98. sz. (április 25.) 9. p.
    [Szűcs Sándor]  
                                                                           
FAZEKAS Árpád: Piros vér a pesti utcán. Az ezerkilencszázötvenhatos forradalom versei és gúnyiratai. Kelet-Magyarország, 2002. 247. sz. (október 22.) 3. p.
    [Dr. Kovács István, Kovács Gizella, Sipkay Barna]
                                           
FAZEKAS Árpád: Rácz István börtönnaplója 1957-ből. "Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam". In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 15. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2001, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 343–351. p. (2016.10.15.)
 
FAZEKAS Árpád: Rácz István hagyatéka (1904–1966). Pedagógiai Műhely, 1994. 6. sz. 41–44. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Rácz István tanár életútja és családja. A forradalmár szíve meghasadt. Nyíregyháza, 1996, 32 p.
    [Kézirat]        
                                                                                              
 
FAZEKAS Árpád: Szabolcs-Szatmár megyében a szovjetek 15 magyart öltek meg a forradalomban. Igazunk ’56, 2003. 12. sz. (december 23.) 17–19. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Szabolcsi mártírok és áldozatok az 1956-os forradalomban. In Bessenyei Almanach. Szerk. Sallai József. Nyíregyháza, 2016, Bessenyei Irodalmi Társaság, 81–86. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Szabolcsi menekültek az ENSZ-különbizottság tanúi. Kelet-Magyarország, 2001. 9. sz. (január 11.) 5. p. 
 
 
FAZEKAS Árpád: Tanár a forradalom katedráján. Emlékezés Rácz Istvánra, a nyíregyházi városi munkástanács egykori elnökéreKelet-Magyarország, 1994. 223. sz. (szeptember 21.) 5. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Tanúskodó dokumentumok. 1956-os magyarok szovjet rabságbanKelet-Magyarország, 1992. 269. sz. (november 14.) 7. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Tiszta lélekkel. Tomasovszky András emlékezete. Kelet-Magyarország, 1996. 2. sz. (január 3.) 10. p. 
 
FAZEKAS Árpád: A tűzoltó mártíromsága. Szittyakürt, 1998. 6. sz. (október–november) 11. p.
     [Tomasovszki András (1924–1957, Nyírbogdány)]    
                                                                                                            
    [Dancs Miklós (Nyíregyháza), Gyirán Ferenc (Biri)] 
 
FAZEKAS Árpád: Ungvári börtönök mélyén, 1956. Rácz István Nyíregyházáról deportált forradalmár emlékezésébőlKelet-Magyarország, 1996. 261. sz. (november 8.) 7. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Ütközet a laktanyánál. Kelet-Magyarország, 1991. 248. sz. (október 22.) 9. p. 
 
FAZEKAS Árpád: Üzemi munkástanácselnök voltam. Nyíregyháza, 2006, 20 p.
    [Kézirat]
 
FAZEKAS Árpád: A véletlen mártírjai. A géppuska nem válogat. Kelet-Magyarország, 1991. 181. sz. (augusztus 3.) 9. p.
    [Tárnok Ferenc, Tárnok Márton, Solymosi Ferenc] 
 
FAZEKAS Árpád: Veres Viktória és Hortenzia. Nyíregyházi honleányok a forradalombanIgazunk ’56, 2002. 5. sz. (május 23.) 26. p.
                                                  
          
FEKETE Zsolt: 1956 Nagyhalászon. In Nagyhalász krónikája. Szerk. Csonka Ottó, Istvánovits Eszter. Nagyhalász, 2013, Nagyhalász Város Képviselő-testülete, 255–261. p.
 
FEKETE Zsolt: A települések története az egyesülésig. In Gávavencsellő. Tanulmányok Gávavencsellő történetéről. Gávavencsellő, 2000, Gávavencsellői Nagyközségi Önkormányzat, 175–177. p.
 
GOTTFRIED Barna: Tizenkilenc, ötvenhat, kilencszázhetven. In Szatmárcseke. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 86–90. p. 
 
GYARMATHY Zsigmond: Az értelmiség részvétele az 1956-os forradalomban, Szabolcs-Szatmár-Beregben. In Helytörténeti tanulmányok, 9. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 435–461. p. (2016.10.15.)
 
GYARMATHY Zsigmond: „Ismét jöttek a tankok” – Beregsurány és Vásárosnamény között 1956 őszén. In ’56 vidéken. Zalaegerszegen 1991. november 13-án rendezett Levéltári Napon elhangzott előadások. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg, 1992, Zala Megyei Levéltár, 66–72. p. (2016.10.15.)
 
GYARMATHY Zsigmond: Vonult a tömeg a város főterére. Levéltári tallózás 1956 megyei dokumentumaiból. A csarodaiak tiltakoztak. Kelet-Magyarország, 1993. 248. sz. (október 23.) 13. p.
 
HAJDÚ Imre: Az 1956-os forradalom hivatalos értékelése. In A múlt ösvényein. Tiszakarád évszázadai. Tiszakarád–Sárospatak, 1997, Tiszakarád Nagyközség Önkormányzata, 85–86. p.
 
HEGEDŰS Dezső – SZURDOKI Miklós: A népfelkelés 1956-ban és a kádári rend időszaka. In A rétközi Ibrány. Községkrónika. Szerk. Virágh Ferenc. 2. kiad. Ibrány, 2000, Ibrány Város Önkormányzata, 294–299. p.
 
HEGEDŰS István: A második világháború után az átmenet és a szocializmus évei (1945–1970-ig). In Vitka történetének hét évszázada, 1300–2000. Vásárosnamény, 2000, Szerző, 150–151. p.
 
HOLP András: Szabadságharcok, háborúk a falu történetében. In Pócspetri község története. Pócspetri, 2001, Pócspetri Község Önkormányzata, 144–145. p.
 
HORVÁTH Sándor: 40 év katedrán. Október viharában (részlet). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006. 4. sz. 484–491. p.  (2016.10.15.)
 
HUBICSKA Zoltán: Mi történt a laktanyánál? Válasz dr. Fazekas Árpád cikkére. Kelet-Magyarország, 1991. 278. sz. (november 27.) 4. p. 
 
ILYÉS Gábor: 1956 bogdányi eseményei. In Lakóhelyünk Nyírbogdány. Lakóhelyismereti tankönyv. Nyírbogdány, 1999, Nyírbogdány Község Önkormányzata, 61. p. 
 
ILYÉS Gábor: Nemesborzova története 1945-től napjainkig. Az 1956-os forradalom helyi eseményei. In Nemesborzova. Tanulmányok a község múltjából. Szerk. Galambos Sándor. Nemesborzova, 2001, Nemesborzova Község Önkormányzata, 99–100. p. 
 
JAKABACSKA Andrea: 1956 történései Nyíregyházán. Debrecen, 1993, 83 p.
    [Kézirat]
 
JUNG Zoltánné: 1945-től napjainkig. In Üzenet a jövőnek. Rakamaz. Szerk. Farkas Ernő. Rakamaz, 2000, Rakamaz Nagyközség Önkormányzata, 57–58. p.
 
KARDOS Dezső: 1947-től. Teljes beolvadás és visszaesés. In Vállaj község története. Vállaj, 2000, Vállaj Község Önkormányzata, 142. p.
 
KASZÁSNÉ Tóth Judit: Az 56-os emlékmű leleplezése. Tariménes, 2006. 2. sz. 109–110. p.  (2016.10.15.)
 
KEREKES Béla: „Nem állhattam szó nélkül”. Kelet-Magyarország, 1996. 247. sz. (október 22.) 13. p.
    [Újfehértó]
 
KONCZNÉ NAGY Zsuzsanna: Az 1956-os forradalom és az agrárkérdés. In Szabolcs-Szatmár megye mezőgazdasága, 1945–1961. Nyíregyháza, 2001, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 101–111. p. (2016.10.15.)
 
KORMÁNY Margit: 56-os naplómTariménes, 2006. 2. sz. 106–108 p.  
    [Részletek] (2016.10.15.)
 
KORMÁNY Margit: 1956-os emlékek Penyigén. Penyige, 2006, 25 p.
    [Kézirat] 
                                                                                                                            
KOROKNAY Gyula: Elfordított táblák. Kelet-Magyarország, 1991. 248. sz. (október 22.) 9. p.
 
KOVÁCS Albert: Menetben. Egy nyugdíjas mozdonyvezető emlékeiből. Kelet-Magyarország, 1991. 248. sz. (október 22.) 10. p.
 
KOVÁTS Dénes: In memoriam 1956. A tragédia egy pillanat. Kelet-Magyarország, 1990. 259 sz. (november 05.) 2. p.
    [Solymosi Mihály, Solymosi Ferenc] 
 
KRUPPA Kamilla: A vidék forradalma. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kisvárda, 2006, 25 p.
    [Kézirat]
 
LAKATOS Sarolta: Két rendszerváltás között. In Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 112–113. p.
 
LÁSZLÓ-DEVERA Levente: Beszélgetés Holik Mihállyal. Nyíregyháza, 2006. 11 p.
    [Holik Mihály, a nyíregyházi dohánygyár munkástanácsának egykori
    elnökhelyettese, kézirat]
 
LÁSZLÓ Géza: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás a kisvárdai járásban. Pedagógiai Műhely, 1994. 1. sz. 50–51. p. 
 
LÁSZLÓ Gézáné: 1956 Szabolcs-Szatmár megyében. Bibliográfia. Tariménes, 2006. 2. sz. 111–116. p.  (2016.10.15.)
 
LEKLI Béla: 1956. In Napkor. Egy nyírségi falu története. Budapest, 1993, ALFA Könyv- és Lapkiadó, 358–361. p.
 
LÉNÁRT Béla: Tisza-menti forradalom 1956. 300 óra egy más világért. Tariménes, 2006. 2. sz. 3–45. p.  (2016.10.15.)
 
LUKÁCS Jánosné: A község élete a II. világháború után. In Balsa. Szerk. Kiss Zoltán. Balsa, 2011, Balsa Község Önkormányzata, 77. p. 
 
LUPKOVICS György: Az 1956-os forradalom Szabolcs-Szatmár megyei vezetőivel szembeni megtorlás végrehajtói. In A helyi diktatúra „bája”. Mozaikok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legújabb kori múltjából. I. Szerk. Takács Péter. Nyíregyháza, 2016, Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány, 39–69. p.
 
LUPKOVICS György: Egy 1956-os kémtörténet KGB-s iratai. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2009. 4. sz. 520–524. p. (2016.10.15.)
 
LUPKOVICS György: Árulkodó ÁVH-s jegyzőkönyvek. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006. 4. sz. 504–510. p.  (2016.10.15.)
 
LUPKOVICS György: Szabolcs-Szatmár megye 1956-os deportáltjai. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2008. 4. sz. 497–509. p. (2016.10.15.)
 
M. MAGYAR László: Üzenet a múltból az unokának. Kelet-Magyarország, 2012. 248. sz. (október 22.) 3. p.
    [Gutyán Tamásné (szül. Szilágyi Erzsébet)]
 
MARKÓ György: A Debreceni Katonai Bíróság statáriális ítéletei. 1956. december–1957. október. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1996. 4. sz. 537–547. p.
 
Mártírjaink méltó helyen. Szilágyi László és Tomasovszky András szobrának avatása Nyíregyházán. Kelet-Magyarország, 1991. 105. sz. (május 7.) 1. p.
 
MOLNÁR Jenő: Így múltak el… Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1996. 4. sz. 558–571. p.
 
NAGY Ferenc: Az 1956-os forradalom napjai. In Ibrány. Nyíregyháza, 2000, Ibrány Város Önkormányzata, 186–187. p. 
 
NAGY Ferenc: Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei. In A megye történelme. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 2001, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 198–217. p. 
 
NAGY Ferenc: A szabolcsi diákok szerepe a forradalmi eseményekben (1956). In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 11. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1995, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 259–268. p. (2016.10.15.)
 
NAGY Tamás – KISS János: Politikai események. In Kálmánháza története. Kálmánháza, 2010, Magánkiad., 92–93. p.
 
NEMES Tiborné VONÓ Erika: 1956. In Mándokiak. Mándok, 2008, Szerző, 79–85. p. 
 
NÉZŐ István: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kisvárdai eseményei. Tariménes, 2006. 2. sz. 66–85. p. (2016.10.15.)
 
NÉZŐ István – SZIVÁK Gábor: Októberi forradalom (1956). In Kisvárda a források tükrében. Szemelvénygyűjtemény. Kisvárda, 1999, Városi Könyvtár, 358–367. p.
 
A nyíregyházi Kossuth Lajos és Zrínyi Ilona Gimnáziumok, a Tanítóképző Intézet diákjainak közös követelései. Nyíregyháza, 1957. október 27. In Diák- és ifjúsági mozgalmak, 1956–1958. Forradalom, ellenállás, megtorlás. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Budapest, 2007, Gondolat–Nagy I. Alapítvány, 236–237. p.
 
PAPP Sándor: Porcsalma község története. In Az én falum. Nyíregyháza, 2011, Szerző, 99–105. p. 
 
PATAK Gábor: A település története. In Gulács története. Egy beregi falu rövid monográfiája.  Gulács, 2007, Szerző, 50–51. p.    
                 
D. RÁCZ Magdolna: Egy jó szándékú értelmiségi szerepvállalása az 56-os eseményekben. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2006. 4. sz. 497–503. p.
    [Barota Mihály]  (2016.10.15.)    
                                                                                                            
RESZLER Gábor: Újfehértó története 1914-től 1989-ig. In Újfehértó története. Szerk. Buczkó József. Újfehértó, 2000, Újfehértó Város Képviselő-testülete, 361–362. p. 
 
RESZLER Gábor: Vállaj története 1944-től napjainkig. In Vállaj a honfoglalástól 2000-ig. Szerk. Czövek István. Vállaj, 2001, Község Képviselőtestülete, 271. p. 
 
SIPKAY Barna: Üzenet. Igazunk ’56. 2003. 12. sz. (december 23.) 17. p.
 
Sodrásban az idővel. Kelet-Magyarország, 1997. 244. sz. (október 18.) 13. p.
    [Bubán Ferenc, Mándok]
 
STANDEISKY Éva: A forradalom kis köztársaságai. Helyi önigazgatás 1956-ban. Földosztás Kocsordon. Rubicon, 2002. 11–12. sz. (november–december) 39–40. p.
 
SZABÓ Éva: Tiszaszentmárton a tanácsrendszer és az önkormányzatiság idején (1950–2014). In Tiszaszentmárton. Szerk. Sallai József. Tiszaszentmárton, 2014, Tiszaszentmárton Község Önkormányzata, 152. p.
 
SZABÓ Lajos: Visszaemlékezés az 1956-os nyíregyházi eseményekre. Ibrány, 2006, 4 p.
    [Kézirat]
 
SZABÓ Róbert: Sajtó a régióban. Esettanulmány a Szabolcs-Szatmár megyei sajtó alapján. In Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. 2. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk. Á. Varga László. Budapest, 2003, Nagy Imre Alapítvány, 193–203. p.
 
Szabolcs-Szatmár megye. In 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22–november 5. Összeáll., szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Budapest, 1991, Zrínyi, 501–510. p.
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. In 1956 vidéki sajtója. Összeáll., szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Budapest, 1996, Korona, 591–627. p.
 
SZATHMÁRY István: Beléptünk. Kék község története, 1945–2000. Szerk. Botos Csilla, Szathmáry Edit. Kék, 2003, Szerző, 42–46. p.
 
SZERDI Gábor: Apám, a forradalmár. Dombrád, 2006, 16 p.
    [Szerdi Gábor, kézirat]
 
SZMOLNIK Lajos: Ahogy átéltem 1956-ot. Magyar Élet, 1996. október 24. 14. p.
    [Nyíregyháza]
 
SZŰCS István: Az 1956-os forradalom. In Kisar község története. Nyíregyháza, 2000, Szerző, 66–71. p.
 
TAKÁCS Péter: Történeti közelítések 1956 helyi eseményeihez és szereplőihez. 1. Nyíregyháza, 1956. Határszél. 1989. 21. sz. (szeptember 15.) 7–8. p. 
 
TAKÁCS Péter: Történeti közelítések 1956 helyi eseményeihez és szereplőihez. 2. Tomasovszky András védője voltam. Határszél. 1989. 22. sz. (szeptember 22.) 7–8. p. 
 
TAKÁCS Péter: Történeti közelítések 1956 helyi eseményeihez és szereplőihez. 3. Szilágyi László : ember volt. Határszél. 1989. 23. sz. (szeptember 29.) 7–8. p. 
 
TAKÁCS Péter: Történeti közelítések 1956 helyi eseményeihez és szereplőihez. 4. Szilágyi László, a mártír. Határszél. 1989. 24. sz. (október 6.) 7–8. p. 
 
 
 
 
TAKÁCS Péter: Történeti közelítések 1956 helyi eseményeihez és szereplőihez. 8. Berekesztés helyett. Határszél. 1989. 28. sz. (november 3.) 8. p.
    [Záhony] 
 
TEREMY József: 1956. október 23. A forradalom kitörése, a születő remény napjai. In Demecser története a településtől a várossá válásig, a honfoglalástól 2001-ig. Demecser, 2005, Szerző, 40–42. p.
 
Tiszavasvári, volt Büdszentmihály rövid története. In Mesél a múlt Tiszavasváriban. Összeáll. Balogh László. Tiszavasvári, 2006, Pethe Ferenc Általános Iskola, 11–12. p.
 
VALUCH Tibor: Pokol Zoltán-interjú. November 4-e Záhonyban (részlet). In 1956. Szerk. Szakolczai Attila. Budapest, 2006, Osiris, 479–481. p.
 
VERES Sándor: Az 1956-os forradalom Nyírbátorban. Nyírbátor, 1996, 6 p.
    [Kézirat]
 
VIDA István: Lupkovics György kisgazdapárti politikus 1956. októberi politikai programtervezete. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1995. 3. sz. 380–394. p.
 
Vigyázzatok a zászlóra! Kelet-Magyarország, 2007. 247. sz. (október 22.) 3. p.
    [Bocskay T. József, Bán István, Nagy Ferenc]
 
VÖLGYESI Zoltán: A birodalom visszavág". Az 1956-os magyar forradalmat követő szovjet megtorlás kárpátaljai dokumentumait bemutató kötetről. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2012. 3. sz. 122–126. p.  (2016.10.15.)
 
„Zászlóbontás” Ibrányban. Csak az apja verte el az egyik főszereplőt. Kelet-Magyarország, 1991. 248. sz. (október 22.) 8. p.
    [Vásárhelyi Bertalan]
 
 
Dokumentumfilmek
 
KÉRY Péter: „Reng a föld, morajlik”. 56’ Nyíregyháza. Nyíregyháza, 2006, Kölcsey Televízió, 90 perc.
 
MILE Mihály: 56 perc a nyíregyházi forradalomról. Nyíregyháza, 2006, Nyíregyházi Televízió, 56 perc.   
 
SEBESTYÉN Sándor: 1956-os forradalom ma még élő hősei Dombrádon. Dombrád, 2005, [s. n.], 29 perc.
    [Berencsi Gusztáv, Tóth Béla, Rada János, Szerdi Gábor + 2 személy]
 
SZITHA Miklós: 1956. Nyíregyháziak a forradalomban. 1. rész: Demeter János. Nyíregyháza, 2002–2006, Nyíri AFK, 57 perc.
 
SZITHA Miklós: 1956. Nyíregyháziak a forradalomban. 2. rész: Bán István. Nyíregyháza, 2002–2006, Nyíri AFK, 50 perc.
 
SZITHA Miklós: Csenger 1956. Csenger, 2005, Nyíri AFK, 43 perc.
    [Fábián László, Tőzsér Ignác, Juhos Árpádné, Kazami Tiborné (szül. Juhos
    Erzsébet)]

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                           Készítette: Kocsis György
                                                                                                         levéltári könyvtáros