Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1973.jan..01, H 1037.
1970.jan..01, Cs 374 A megye egyes falvaiban az adózó jobbágynépesség létszámában bekövetkezett változások feljegyzése 1767-ben járásonként csoportosítva.
1848.jan..01, Szo 511 Az 1848 évi országgyűlési választás iratai, közöttük a leadott szavazatok, névszerint.
1847.jan..01, P 510 A Kállay család Szabolcs megyében fekvo jószágairól, illetve azok jövedelmérol szóló kimutatás.
1847.jan..01, P 510/a A Nagykállói Kállay család Szabolcs megyében lévo jószágairól, illetve azok jövedelméről szóló kimutatás.
1846.jan..01, Cs 539 Közmunkára kötelezettek összeírása, nagykállói járásból.
1845.jan..01, Sze 532 Az alább felsorolt községek termés eredményének és a lakosok szükségletének háztartásonként és termény nemenkénti összeírása.
1845.jan..01, Sze 538 A nagykállói járás községeinek dicalis összeírása.
1844.jan..01, H 508 A megye egyes falvaiban élő nemesi állapotú egyének összeírása akik választói joggal bírtak.
1844.jan..01, H 509 Az 1843/44 évi országgyűlés költségeinek beszedése végett a megye területén élő nemesi állapotú egyének és földbírtokaik összeírása.
1843.jan..01, V 540 Háztartásokig lemenő dicalis összeírás.
1843.jan..01, V 541 Háztartásig lemenő dicalis összeírás.
1843.jan..01, V 542 Háztartásig lemenő dicalis összeírás.
1843.jan..01, V 506 Rendbeszedési, legelő elkülönözési per, a rendezés előtti és utáni összeírásokkal, telekkönyvvel.
1841.jan..01, P 527 Tornyospálca község lakóinak névszerinti dicalis összeírása.
1841.jan..01, P 521 Névszerinti rovatos összeírás.
1840.jan..01, Sze 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1840.jan..01, Sze 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1840.jan..01, Sze 507 Az adó kivetése az 1840 esztendőre a megye egyes falvaira.
1839.jan..01, K 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1839.jan..01, K 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1838.jan..01, H 531 Az 1836: 7. t.c. rendelkezésére az 1838/1317 számú közgyűlési határozattal elrendelt összeírás.
1838.jan..01, H 526 Tiszaszentmárton a falu lakóinak névszerinti rovatos dicalis összeírása.
1838.jan..01, H 522 Névszerinti rovatos összeírás.
1838.jan..01, H 496 Kállay Albert kállósemjéni bírtokainak összeírása saját kérelmére.Utolsó frissítés: 2020.10.22. csütörtök, 08:33