Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1728.jan..01, Cs 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.jan..01, Cs 229 Az 1727. évi királyi rendeletre a megye dadai, bátori és kisvárdai járásának falvairól felvett összeírás.
1728.jan..01, Cs 229 Az 1727. évi királyi rendeletre a megye dadai, bátori és kisvárdai járásának falvairól felvett összeírás.
1728.jan..01, Cs 124 Több helységre vonatkozóan az adólapok növekedésének és csökkenésének táblázatos kimutatása. Az összesítés helységenként összesített adatokat ad.
1729.jan..01, Szo 192 A taksás nemesek összeírása a kisvárdai járásban 1729-ben.
1729.jan..01, Szo 190 A dadai járás falvairól készült dicalis összeírás, adófizető személyenként.
1729.jan..01, Szo 191 A 190. sorszám alatt felvett dicalis összeírás összesítője, falvanként, járásonként és megyei összesítő.
1730.jan..01, V 196 A megye három járásában - nádudvari, bátori, kisvárdai - falvankénti összeírása az egy év óta elszökött vagy letelepedett, szolgálatból kilépett stb. jobbágyoknak.
1730.jan..01, V 193 A kisvárdai járás taksás nemeseinek személyenkénti összeírása.
1730.jan..01, V 195 Az 1730-as katonai évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonkénti és megyei összesítője.
1730.jan..01, V 195 Az 1730-as katonai évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonkénti és megyei összesítője.
1731.jan..01, H 197 A bátori járás területén lakó, azon armalista nemesek jegyzéke, akik nemesi előjogaikat nem igazolták s az adófizető lakosok között irandók össze.
1731.jan..01, H 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1731.jan..01, H 199 Az egész megye területére kiterjedő összeírás arról, hogy az adóköteles személyekben milyen csökkenés következett be /valószinüleg 1730 óta./ akár szolgálatvállalás, vagy más ok miatt.
1731.jan..01, H 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1732.jan..01, K 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1732.jan..01, K 203 A megye négy járásában a taksás nemesek összeírása falvanként.
1732.jan..01, K 200 A megye négy járásából az adózók egyenkénti összeírása a falvak rendjében.
1732.jan..01, K 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1733.jan..01, Cs 206 A nádudvari, dadai és bátori járás taksás nemeseinek adóösszeírása.
1733.jan..01, Cs 205 A dadai, kisvárdai és nádudvari járások adóösszeírása a jobbágynépességről, személyenként, falvanként.
1733.jan..01, Cs 209 Az 1733-as évre a jobbágyok vagyonadóösszeírásának megyei összesítője, falvankénti, járásonkénti, majd megyei összesítésben.
1734.jan..01, P 211 A megye egyes falvaiban 1734-ben lakó népesség /adózó/ összlétszámának jegyzéke.
1734.jan..01, P 212 A taksás nemesek adóösszeírása személyenként, falvanként, az egész megye területére.
1734.jan..01, P 210 Az adóösszeírásból kimaradt személyek pótlólagos összeírása.Utolsó frissítés: 2020.09.24. csütörtök, 22:09