Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1783.jan..01, Sze 443 A taksás nemesek összeírása a Cassa domestica számára fizetendő adójuk repartitioja.
1783.jan..01, Sze 441 Jelentés a megye egyes falvaiból - járásonként - a szeder és selyemtenyésztés állapotáról, a helytartó Tanács rendelete alapján.
1783.jan..01, Sze 436 Olasz Lajos dadai járásbeli patricularis perceptor javainak a megye által történt összeírása és becsüje, adósságának törlesztése végett.
1782.jan..01, K 447 A helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatások az egyes latin szertartású egyházközségek és paróchiák jövedelméről.
1782.jan..01, K 447 A helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatások az egyes latin szertartású egyházközségek és paróchiák jövedelméről.
1782.jan..01, K 442 A zsidó családokról készült összeírások a tolerantialis kassa számára fizetendő adó kivetése miatt, illetve a zsidók regulacioja miatt. Helytartó Tanácsi rendelkezés szerit.
1782.jan..01, K 435 Az egyes falvakra az 1782. évre kivetett hadiadó összegének lajstroma.
1781.jan..01, H 414 A megye egyes községeiben lakó taksás nemesek megyei adójának fejenkénti kivetési lajstroma.
1781.jan..01, H 448 Országos rendelkezés alapján az egyes egyházközségek által kiállított népességszámláló lap. Főleg a nádudvari járás falvaiból.
1781.jan..01, H 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1781.jan..01, H 444 A cigányügy rendezésével kapcsolatban a Helytartó Tanács rendelete alapján készült összeírások, a családi, vagyoni és jogviszonyokról.
1781.jan..01, H 445 A Helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatás a fűz- és egyéb gyorsan növekedő fák telepítéséről és állományáról.
1781.jan..01, H 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1780.jan..01, Szo 417 Gr. Kállay János Szabolcs megyében lévő javainak összeírása a kir. Kamara, illetve a megye rendeletéből.
1780.jan..01, Szo 427 A szabolcs megyei Biri /Biir/ faluba ujonnan beköltözöttek és azok vagyonának összeírása a jelzett esztendőben.
1780.jan..01, Szo 428 A taksás nemesek összeírása falvanként a megyei adó kivetése céljából.
1779.jan..01, P 413 A megye egyes falvaira eső hadi- és házadó mennyiségének lajstroma.
1779.jan..01, P 418 Az egyes egyházközségek, parochiák népességstatisztikai adatszolgáltatásai néhány Szabolcs megyei faluból, a Helytartótanács rendelkezései szerint.
1779.jan..01, P 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1779.jan..01, P 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1779.jan..01, P 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1779.jan..01, P 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1779.jan..01, P 431 Falvankénti feljegyzés országos rendelkezés alapján a terméseredményekről 1779-ből.
1778.jan..01, Cs 420 A taksás nemesekre személyenként kivetett háziadó lajstroma.
1778.jan..01, Cs 412 Conscriptio a vencsellői g.kat. parochiáról, az 1777-ben kiadott 5545. számú helytartótanácsi rendelkezés alapján.Utolsó frissítés: 2020.10.21. szerda, 07:02